Fördelar med att använda sjömärken

Fördelar med att använda sjömärken illustration

Navigering på vatten har genom tiderna alltid varit en utmaning. Innan modern teknologi gjorde sitt intåg, var sjömärken sjöfararnas enda riktmärken och en avgörande del av en säker färd. Även idag i tider av GPS och avancerade navigationsinstrument spelar de en viktig roll. Sjömärkena, som är placerade längs kustlinjer, vid hamnar och på farliga platser, … Läs mer