Välkommen till Bathallans.se – Jaga med drever

Att vara ute i skog och mark och jaga är en fantastisk upplevelse. För de flesta är det inte själva skjutandet som är et bästa utan bara att vara nära naturen och att känna dofterna och lugnet. Lyssna på fåglar kanske och andra djur. Jakten tillför en spänning dock som är svårslagen. Man vet aldrig när det ska dyka upp något och vad det ska vara för något. I våra svenska skogar finns det gott om älg, vildsvin och i vissa delar även björn. Det är restriktioner på hur mycket du får jaga dock och under vilka delar av året så se till att ha koll på dessa regler. Att skjuta något under fel tid av året kommer att kosta dig dyrt då det räknas som tjuvjakt. Ett sätt att maximera sin upplevelse i skog under jakten är att dela den med en god vän. Gärna en fyrbent sådan i from av en hund. Det finns många bra jakthundar och en av de allra bästa är drevern.

Drevern är en av de absolut vanligaste hundraserna at använda för jakt i Sverige och det är en så kallad drivande hund som används mestadels till jakt på rådjur, hjort, hare och räv. Det går att använda till annat vilt också men den är bäst på dessa fyra nämnda djur. Den första drevern som registrerades i Sverige registrerades 1913 så hunden har alltså över 100 år gemensam historia med svensken. Således har den väldigt starka band hos vissa familjer. Bland jägare är det inte ovanligt att ha en hundras som stark preferens och det är inte ofta den byts ut. En hund får valpar och dessa valpar tränas sedan upp för att bli nya jakthundar och så rullar det på hela tiden.

Drevern är faktiskt så bra till att jaga att nästan alla exemplar i Sverige används till att jaga med. Det är inte särskilt vanligt att ”bara” ha hunden som ett sällskapsdjur utan det vanliga är att den används till jakt. Därför är drevern väldigt mycket vanligare ute på landet än vad den är i stan. I stan hade det kunnat bli problem att ha en drever då den har så mycket energi och jaktlusta att den skulle må lite dåligt av att inte kunna jaga. Det vanligaste är att se en drever som är röd-vit även om det finns andra färger. De blir inte så stora utan de sträcker sig oftast upp till maximalt 38 centimeter och ganska ofta ännu mindre än så. Deras stora vilja att jaga och uthålligheten kompenserar för storleken dock och det finns en anledning till att jägare använder drever i generationer.

Det finns flera olika sätt att jaga på och drevjakt är en av dem. Det går att göra drevjakt med och utan hund även om det vanligaste är att man har en hund med sig. Det är det effektivaste och gärna då en drever. Personer och hundar bildar en kedja och går genom ett område med ett visst mellanrum. Det är som en skallgång och det gör att djuren man vill jaga får det väldigt svårt att komma undan. De personer som vandrar går mot jägarna och gör ljud och hundarna kanske skäller. Djuren som jagas kommer då att försöka fly och springer rakt in i gapet på jägarna som sitter och väntar på dem. Detta är en vanligt förekommande metod både vid vildsvin och älgjakt. De som går i skallgången kallas drevkarlar och den som bestämmer var alla ska gå kallas jaktledaren. Det är också jaktledaren som placerar ut alla skyttar var de ska sitta någonstans.

Vildsvin har på senare tid blivit ett problem för många svenska lantbrukare. Vildsvinen äter upp många grödor och de bökar runt i marken och gör att det blir omöjligt att odla någonting. Det har gjort att flera jaktlag samlas kontinuerligt för att bedriva drevjakt på sina marker. När grannar går ihop och anordnar drevjakt tillsammans med hundar så kommer de nästan garanterat att hitta några vildsvin och på så vis få ner stammen lite grand. Det finns så många vildsvin i Sverige att perioden för när man får skjuta vildsvin har höjts i flera etapper. Det anses nödvändigt att kontrollera stammen för att den annars kommer att spridas okontrollerat och orsaka alltför stor skada. Dessutom är vildsvin ett otroligt gott kött att äta och det går att göra fantastiska biffar och färs av det. Det är lite magrare än vanligt griskött. Dock ås är det lag på att allt vildsvinskött i Sverige måste kontrolleras efter så kallade trikiner. Det är en sjukdom som kan finnas hos vildsvin och som kan orsaka allvarlig sjukdom även hos människan. Allt vildsvinskött som säljs är säkert dock om det har genomgått undersökningen.

Vilka vapen som är tillåtna att använda vid drevjakt varierar. Det som avgör vilka vapen som används beror på vilket djur som ska skjutas. Det kan vara hagel till kulvapen. Vilken tid på året det är tillåtet med drevjakt varierar också. Det vanliga är att denna tid är på hösten fram till tidig vår eller sen vinter. Det är dock olagligt att bedriva drevjakt i mörker. Det måste ske dagtid. Det är för att det kan vara svårt att urskilja vad det är som rör sig och vid missförstånd skulle det i värsta fall kunna leda till att drevkarlarna kommer för när skyttarna och att skyttarna misstar en drevkarl för ett djur och trycker av. Jaktolyckor i Sverige är som tur är väldigt ovanliga. Det är väldigt sällsynt att någon blir skuten och ännu mer sällsynt att någon blir skjuten till döds. Det är antagligen mycket tack vare att vi har krav på jaktexamen i Sverige. Det har de flesta länder men den är ganska bred i Sverige och med hårda krav. Det är både teori och praktik som måste klaras och det går absolut att jämför med att ta körkort. Klarar du inte en av delarna så är du inte tillåten att vara med på jakt. Fram till 1970-talet när det infördes krav på jaktlicens dog i genomsnitt 4 personer per år i Sverige i jaktolyckor, nu är det i stort sett noll.

Nyheter

Inga inlägg hittades.